Pro SVJ provádím full servis, což znamená, jak klasické opravy, tak nouzová otevření, tak i výměny a montáže pokročilých zámkových systémů. Také montáže nástěnek či magnetických zasklených vitrín a schránek pro firmy v domě a výbor. Vše jak hotově, tak i zpětně na fakturu. Mám již nemalé zkušenosti s novými developerskými projekty/stavbami, takže dokážu sám doporučit, co je třeba udělat pro vyšší komfort či bezpečnost. Vím, jak nová a stávající společenství fungují a s ohledem na to hned na začátku navrhuji reálná řešení.

 

Pro SVJ provádím převážně tyto úkony:

► opravy, výměny a seřízení - veškeré dveřní periferie

► kopírování klíčů - např. velké množství nových klíčů ke kontejnerům

► zámkové vložky - sjednocení, přestavba na klíč, nakopírování klíčů

► montáž krycích lišt na dveře

► vyšší zabezpečení vstupů (lištové a přídavné panikové zámky)

► montáž samozamykacích zámků

► nouzové otevření dveří

► oprava po vandalismu (vylomené zámky/vložky)

► montáž nástěnek a vitrín (i prosklených)

► montáž poštovních schránek a schránek pro výbor

systém generálního klíče